It is the cache of http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/315. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher-Ohlin Modelinin Testi | AYAŞ | Doğuş Üniversitesi Dergisi

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher-Ohlin Modelinin Testi

Necla AYAŞ, Hasan VERGİL, Hamza ÇEŞTEPE

Özet


Dünya ve Türkiye’de önemi giderek artan hizmet sektörünün ticaretindeki faktör bileşenleri konusunda yapılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Heckscher-Ohlin modeli, ülkeler arasındaki ticaretin şeklini ticari malların faktör bileşenlerine dayandırarak teorik olarak güçlü bir şekilde açıklamasına rağmen, teorinin ampirik geçerliliği araştırmacılar tarafından hala sorgulanmaktadır. Bu çalışmada, 2002 yılı girdi-çıktı ve ithalat kullanım tablosu verileri kullanılarak Türkiye’nin hizmet ticaretinin Heckscher-Ohlin modelinde öngörüldüğü gibi gerçekleşip gerçekleşme-diği incelenmiştir. Net nihai talep ve tamamlayıcı ithalat yaklaşımlarına dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Türk hizmetler sektöründe dış ticaret ile faktör yoğunluğu arasındaki ilişkinin teoride öngörüldüğü doğrultuda geliştiği; göreceli olarak emek yoğun hizmetlerin ihraç, sermaye yoğun hizmetlerin ise ithal edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Heckscher-Ohlin Modeli; Türk Hizmetler Sektörü; Girdi-Çıktı Analizi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İletişim:
Sönmez ÇELİK
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 444 79 97 / 1402
Faks: (0216) 544 55 32
E-posta: journal@dogus.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------