It is the cache of http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/919. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Hoofstuk 3 - Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940 | Oberholzer | HTS Teologiese Studies / Theological Studies
  Search this journal:     Advanced search
Hoofstukke

Hoofstuk 3 - Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940

J.P. Oberholzer

HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 66, No 3 (2010), 8 pages. doi: 10.4102/hts.v66i3.919

Submitted: 26 July 2010
Published:  23 September 2010

Abstract

Die Universiteit benoem op voordrag van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk vir dominee G.M. Pellisier in die pos Godsdienswetenskap wat deur die bedanking van professor Macmillan vakant gelaat is. Dit word die begin van ‘n ontwikkeling van twee feitlik selfstandige afdelings binne die Fakulteit Teologie. Die toetrede van H.P. Wolmarans as vierde dosent vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk bring nuwe teologiese aksente. Die verhouding tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit kry beslag in ‘n skriftelike kontrak. In 1937 word dit gevolg deur ‘n tweede kontrak waarin die ruimte geskep word vir die bestaan van twee fakulteitsafdelings. Vanaf 1938 funksioneer die twee afdelings naas mekaar met gelykluidende kontrakte. Hierdie kroniek volg dan verder die gang van Afdeling A, die afdeling beman deur ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die benoeming as lektore van A. van Selms in 1938 en C.H. Rautenbach in 1939 verhoog die akademiese kwaliteit van die afdeling verder.

Full Text:  |  HTML  |  XML  |  PDF (311KB)

Author affiliations

J.P. Oberholzer, , South Africa

Metrics

Total abstract views: 448
Total article views: 1277

Cited-By

No related citations found

Comments on this article

Before posting your comment, please read our policy.
Post a Comment (Login required)


ISSN: 0259-9422 (print) | ISSN: 2072-8050 (online) Follow us on:

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution license.

©2014 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS OpenJournals | Perfecting Scholarship Online
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

Please read the privacy statement.