It is the cache of http://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/65. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

BAKENS OP DIE WEG: DIE BEKERINGSVERHALE VAN AUGUSTINUS EN C S LEWIS | Smit | Akroterion

BAKENS OP DIE WEG: DIE BEKERINGSVERHALE VAN AUGUSTINUS EN C S LEWIS

C. Smit

Abstract


In hierdie artikel word twee literêre bekeringsverhale waarin die historiese werklikheid deur die skrywers weergegee word, met mekaar vergelyk: die Confessiones van die vierde eeuse kerkvader Augustinus, en Surprised by Joy van die twintigste eeuse skrywer en geleerde C.S. Lewis. Die navorsing word gestruktureer aan die hand van bakens wat Augustinus op sy bekeringsweg uitgelig het: persone wat ’n beduidende rol gespeel het, besondere gebeure wat hom beïnvloed het en innerlike konflik wat hom voortgedryf het. Die artikel toon deur ’n analise op grond van inhoud en tematiek aan dat daar duidelike ooreenkomste is tussen die bakens op Augustinus se bekeringsweg en dié op Lewis se bekeringsweg.

Full Text:

PDF