It is the cache of http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=13288. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Propovjedaonica franjevačke crkve sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu iz 17. stoljeća : konzervatorsko-restauratorska...
hrcak mascot

Hrčak
Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Srce
HID

Radovi Zavoda za znanstveni rad - Varaždin, No.16-17 Listopad 2006.

Pregledni rad

Propovjedaonica franjevačke crkve sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu iz 17. stoljeća : konzervatorsko-restauratorska istraživanja

Velimir Ivezić

Puni tekst: pdf (309 KB), Hrvatski, Str. 187 - 209 , preuzimanja: 1.644 *

Sažetak
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i obrada renesansno-barokne odnosno maniristički koncipirane propovjedaonice iz 17. st. pokazali su cjelinu tipičnu za rad pavlinskih radionica 17. st. - crna monokromna obrada arhitekture gotovo u cijelosti sa pozlaćenim hrskavičnim ukrasima, aplikacijama, profilacijama i skulpturama. Prema usporedbi tipoloških srodnika nije nikako za isključiti djelovanje nekih pavlinskih majstora 17. st. uz Ivana Rangera u Varaždinu pa tako i u franjevačkoj crkvi na propovjedaonici. Ova je osobita propovjedaonica iz 17. st. najreprezentativnija među propovjedaonicama u Hrvatskoj iz toga doba.
Komparativna istraživanja izvorne polikromije su ukazala na činjenicu da na ukrasnom okviru slike s temom Krunjenje Krista koja se čuva u katedrali u Varaždinu postoji vrlo sličan motiv girlandi onom na konkavnom dnu propovjedaonice. Taj rad upućuje na istog, domaćeg autora, najvjerojatnije pavlinske provenijencije.
Unatoč dvojbi eminentnih povjesničara umjetnosti (A. Horvat, D. Baričević, K. Filić) o rasporedu brojki 1- 6 - 5 - 7 u natpisu .VINEA DOMINI SERAPHICA 1657. na baldahinu pokazalo se da je to izvorna konstelacija brojeva koja označava godinu posvećenja crkve, a koja je potvrđena recentnim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima na propovjedaonici.

[Njemački]

Posjeta: 2.050 *