It is the cache of http://www.odas.es/site/new.php?lid=2&nid=22. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Maria del Mar Oliver Barceló. Museus i educació: noves perspectives. OBSERVAR, revista electrònica de l'Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS. Universitat de Barcelona)
 


Revista electrònica de l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts
Núm. 3/2009 Barcelona, 2009
  Cerca    
  Contactar 
Núm. 3/2009

Museus i educació: noves perspectives


Maria del Mar Oliver Barceló
Universitat de Barcelona

Resum

El llibre ressenyat sorgí de les presentacions realitzades en les 3es Jornades d’Investigació en Educació i Museus celebrades en el MuVIM de València el desembre de 2008. Diversos grups de recerca universitaris exposaren les seves propostes sobre diferents aspectes de la didàctica en el museu, entre els quals destaca la cooperació entre aquesta institució, la universitària i l’escolar. El present text pretén proporcionar una visió crítica i global del projecte i destacar-ne les aportacions més notables.


Paraules clau

Didàctica, educació, museus, escola, innovació.

Data de publicació: juliol de 2009.
OBSERVATORI SOBRE LA DIDÀCTICA DE LES ARTS
ISSN: 1988-5105
OBSERVAR 3, 2009

Creative Commons License