It is the cache of http://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/view/530. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Dossier "La gestió de la cultura, una nova disciplina?" | Munilla | Digithum

Dossier "La gestió de la cultura, una nova disciplina?"

Glòria Munilla

Resum


Tradicionalment, ni les universitats ni altres centres de formació han considerat la gestió de la cultura com un àmbit de coneixement propi i sí, en canvi, com a dependent d'altres de clàssicament acceptats per la comunitat científica i educativa.

En aquest dossier tres investigadors i professionals, des dels seus diferents àmbits d'aplicació professional, ens acosten al món de la gestió cultural des de diferents vessants: la gestió cultural en les institucions públiques i la seva aproximació al món universitari; l'impacte que dues institucions i el seu model de gestió, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), poden tenir per a una ciutat i per a un barri, i com es veu aquesta nova disciplina des del dia a dia de la gestió d'esdeveniments culturals d'abast internacional. A tots tres, Alba Colombo, Joaquim Rius i Laura Solanilla, els uneix la passió per aquesta disciplina; tots tres, a més, escenifiquen exactament fins a quin punt aquesta formació interdisciplinària és bàsica per a aquesta "nova" (o no tan nova) professió de la cultura.

Text complet (PDF)
Dossier complet (PDF)

Paraules clau


TIC; gestió cultural; interdisciplinarietatDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i8.530

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.