It is the cache of http://www.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/view/545. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

La guerra i la pau en l'era d'Internet | Porta Fabregat | Digithum

La guerra i la pau en l'era d'Internet

Josep M. Porta Fabregat

Resum


Aquest article mira d'esbrinar les causes de tipus ideològic que condueixen els éssers humans a la pau o a la guerra en el moment actual, l'era d'Internet. Aquest propòsit té sentit perquè la guerra no és una necessitat de la naturalesa ni de la història humanes: som capaços de guerra i de pau alhora. Tanmateix, per què subsisteix la guerra si podem aconseguir viure en pau? Segons la nostra opinió, la causa actual dels enfrontaments bèl·lics és el fanatisme. Aquest fenomen prové de la perversió de les dues fonts de la nostra civilització: la llibertat i la racionalitat. Aquesta doble perversió fa que ens creguem l'Absolut o, si més no, el seu instrument.

Des de la caiguda del mur de Berlín, aquest tipus de fanatisme deriva de la convicció generalitzada en el fet que som al "final de la història"; d'aquesta situació, es conclou que la irracionalitat actual és definitiva i que, per tant, els esforços per arribar a una pau universal són inútils. En un sentit contrari, pensem que la fórmula d'aquesta pau només pot derivar d'una reflexió i de l'efectiva extensió mundial d'un mitjà tècnic que faci possible la comunicació entre tots els homes. La primera hauria de dissoldre les perversions de la llibertat i de la racionalitat i ens hauria de mantenir en la consciència de la nostra infinita llunyania respecte de l'Absolut. Però no n'hi ha prou amb aquesta reflexió. Perquè aquesta consciència triomfés, caldria l'extensió planetària de la situació tecnicoideològica que implica l'existència de la xarxa Internet: la llibertat dels qui hi intervenen, la racionalitat que permet la comunicació entre tots els que s'hi troben i l'accés universal. Aquesta és la tendència moral de la Xarxa, que per si mateixa afavoreix el progrés cap a la pau universal.

Text complet (PDF)

Paraules clau


Internet; fanatisme; guerra; llibertat; pau; racionalitatDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i6.545

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.