It is the cache of http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=53955. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Glazbena škola u Varaždinu kao nositeljica kontinuiteta glazbenog života grada u posljednjem razdoblju svojeg...
hrcak mascot

Hrčak
Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Srce
HID

Radovi Zavoda za znanstveni rad - Varaždin, No.19 Prosinac 2008.

Pregledni rad

Glazbena škola u Varaždinu kao nositeljica kontinuiteta glazbenog života grada u posljednjem razdoblju svojeg djelovanja (1936.-2008.)

Dada Ruža ; Glazben škola Varaždin, Varaždin, Hrvatska

Puni tekst: pdf (209 KB), Hrvatski, Str. 105 - 130 , preuzimanja: 451 *

Sažetak
Glazbena škola u Varaždinu, od svojeg osnutka 1828. godine, u pet je navrata prekidala s radom te nastavljala, mijenjajući pri tom najrazličitije organizacij ske oblike: od segmenta građanske udruge do ustanove lokalne samouprave te od poduzetničkog udruživanja privatnih učitelja glazbe do statusa državne škole. U posljednjem razdoblju svojeg rada, od 1936. godine, Škola je bila jedinom glazbenom institucijom grada, koja je od tada do danas očuvala kontinuitet, koji je bio narušen u svim drugim glazbenim institucijama, počevši od amaterskih društava pa do profesionalnih orkestralnih i glazbeno-scenskih ansambala. Među osobama, zaslužnim za očuvanje kontinuiteta Škole, ističu se: Marija Šanjek, Krešimir Filić, Anka Stöhr, Otilija Petrony-Kaderžavek, Josip Vrhovski i Marij an Zuber. Segmenti rada, na kojima se temelji očuvanje kontinuiteta, mogu se navesti u deset točaka:
1. masovnost u najmlađem uzrastu polaznika
2. zastupljenost teoretske i praktičke nastave
3. zastupljenost klasičnih i folklornih glazbala
4. kvalitetno njegovanje skupnog muziciranja
5. briga za razvoj nadarenih učenika
6. briga za kvalitetu, obnavljanje i usavršavanje nastavnoga kadra
7. obogaćivanje djelatnosti Škole inovativnim sadržajima
8. unapređenje materij alnih i prostornih uvjeta te školske opreme
9. suradnja s drugim školama, amaterskim udrugama i profesionalnim
glazbenicima
10. sudjelovanje u javnom kulturnom životu zajednice.

Škola danas broji 645 učenika iz grada Varaždina, Varaždinske županije te još nekoliko županija sjeverne Hrvatske, čime uspješno vrši misiju središnje glazbeno-obrazovne ustanove tog dijela države te izvorišta stručnih djelatnika u glazbenom profesionalizmu, amaterizmu i obrazovanju, koji danas uspješno rade širom Hrvatske te u inozemstvu. Sa stalnom sviješću da kontinuitet izrasta iz razvoja, Škola će nastojati ostvariti i svoje buduće ciljeve, među kojima se ističe potreba formiranja središnje školske biblioteke, doprinosa obnovi profesionalnog orkestra i glazbeno-scenskog ansambla, ukinutog 1963., te napredovanja u status visokoškolske ustanove, zacrtanog još u razvojnim planovima iz 1971., kao i sve one ciljeve, koji će iz kreativnih procesa rada Škole tek proizaći.

Ključne riječi
Glazbena škola u Varaždinu; masovnost i izvrsnost; instrumenti; pjevanje i glazbena teorija; klasična i folklorna glazbala; skupno muziciranje; nastavno osoblje; inovativni sadržaji; materijalni i prostorni uvjeti i oprema; profesionalizam; amaterizam i obr

[Engleski]

Posjeta: 795 *