It is the cache of http://www.ftrdergisi.com/yazilar.asp?yaziid=665&sayiid=. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Yıl: 2013 Ay: 12 Cilt: 59 Normal Sayı 4
Editörden
Editörden
Pdf
Bilimsel Yazı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Türkiye’de Yapılan Bilimsel Yayınlar
İlker YAĞCI,
Dilşad SİNDEL
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.40221
Orijinal Makale
Pediatrik ve Erişkin Travmatik Omurilik Hasarlı Hastalarda Ürodinamik Bulguların ve Önerilen Boşaltma Yönteminin Karşılaştırılması
Ebru ÖZCAN,
Murat ERSÖZ,
Selami AKKUŞ
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.94758
Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda İntratekal Baklofen Tedavisi
Ümüt GÜZELKÜÇÜK,
İltekin DUMAN,
Bilge YILMAZ,
Arif Kenan TAN
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.90582
Hipotiroidili Hastalarda Kas Kuvveti ve Yorgunluk Derecesinin İzokinetik Test ile Değerlendirilmesi
Mehmet Kerem UZUN,
Nihal TAŞ,
Jale MERAY,
Mehmet ÇÖLBAY,
İlhan YETKİN
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.33239
Fibromiyaljili Hastalarda Kas Gücü, Yorgunluk, Fonksiyonel Kapasite ve Proprioseptif Keskinlik
Yeşim AKYOL,
Yasemin Ulus,
Berna TANDER,
Ayhan BİLGİCİ,
Ömer KURU
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.22230
Ankilozan Spondilitte Düşük Doz Lazer Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi
Elif AYDIN,
Osman Hakan Gündüz,
Eylem AKCAN,
Gülseren AKYÜZ
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.23255
Üst Ekstremite İçin Bir Problem midir?
Özlem BÜYÜKAKINCAK,
Yeşim AKYOL,
Necati ÖZEN,
Yasemin Ulus,
Ferhan CANTÜRK,
Berna TANDER,
Sercan BÜYÜKAKINCAK,
Ayhan BİLGİCİ,
Ömer KURU
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.92489
Premenopozal Kadınlarda Aerobik Egzersizin Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz ve Üriner CTX Üzerindeki Etkileri
Alev ALP
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.93546
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası; Erken Dönem Sürekli Pasif Hareket Uygulanmasının Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi
Rabia TERZİ,
Alper GÜLTEKİN,
Doğan ATLIHAN
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.45712
Sistemik Skleroz’lu Hastalarda Leptinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Zuhal ARITÜRK ATILGAN,
Yahya İSLAMOĞLU,
Ebru TEKBAŞ,
Mahmut BUDULGAN,
İbrahim BATMAZ,
Mehmet TAHTASIZ,
Hatice YÜKSEL,
Kemal NAS
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.36450
Genç Milli ve A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularında Kuvvet ve Anaerobic Gücün Karşılaştırmalı Çalışması
Selda BAŞAR,
Nevin ERGÜN,
Kezban YİĞİTER BAYRAMLAR
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.26594
Derleme
Günümüzde ve Gelecekte Osteoporoz Tedavisi
Dilşad SİNDEL
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.08455
Plateletten Zengin Plazma Uygulamaları
Bilge YILMAZ,
Serdar KESİKBURUN
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.78700
Olgu Sunumu
Progresif Seyirli Primer Omurga Kist Hidatiği:
Tuğba ATAN,
Özden ÖZYEMİŞÇİ TAŞKIRAN,
Feride GÖĞÜŞ
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.35761
Difteri Tetanoz Toksoid (Td) Aşısından Sonra Gelişen Transvers Myelit: Olgu Sunumu
Serpil Savaş,
Füsun Zeynep AKÇAM,
Şadiye ÇİÇEK,
Ayşegül TEKDUR,
Ömer YILMAZ
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.89310
Periferik Nöropati ile Isaacs Sendromu (Nöromiyotoni) Birlikteliği
Canan ÇELİK,
Sibel Mandıroğlu,
Halil UÇAN,
Eser Başak SEVGİ
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.83435
Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromlu İki Olgu
Özlem Yılmaz,
Pınar KÜÇÜK EROĞLU,
Hatice BODUR
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.08216
Spondiloartriti Taklit Eden Bir Osteomalazi Olgusu
Pdf
Doi: 10.4274/tftr.71224
Diğer
Yazar Dizini
Konu Dizini
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik