It is the cache of http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/416. It is a snapshot of the page. The current page could have changed in the meantime.
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.

Ultima Ratio Regum (The last argument of kings) | Ploeger | Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies

Ultima Ratio Regum (The last argument of kings)

Jan Ploeger

Abstract


Op velerlei wyses is verlede jaar aandag aan die 75ste bestaansjaar van die Suid-Afrikaanse Weermag gewy. Binne die bestek van hierdie bespreking mag daar sekerlik in die verband na die inhoud van Militaria (1987, 17/2) verwys word. Onder die omvattende titel History of the South African Defence Force 1912-1987/ Kroniek van die Suid-Afrikaanse Weermag 1912-1987, is die belangstellende leser 'n oorsig in voelvlug van die vroeere Unieverdedigingsmag en die huidige Suid-Afrikaanse Weermag voorgelê.


Full Text:

PDF